Corona update 18-9-2020

Beste clubleden,

Langs deze weg een update van het bestuur. Het aantal coronabesmettingen loopt helaas weer sterk op en onze regio loopt daarbij voorop. Om te zorgen dat we kunnen blijven golfen willen we iedereen vragen de volgende punten in acht te blijven nemen:

 • Blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt;
 • Het advies van de NGF luidt dat het Golfcenter spelers die de baan lopen registreert, zodat bij een besmetting contactonderzoek kan plaatsvinden. Dus let op: Als je een baantje wil lopen op de baan dien je vooraf te reserveren. Dat kan via Egolf4U of als dat niet lukt stuur dan een appje naar Bart Blom (06-51890210) om te checken of er plek is en alvast te reserveren. Mocht dat alles niet lukken, meld je dan aan bij Bart of Jeroen in het kantoor. Maar loop niet zo de baan in!
 • Hygiëne-maatregelen: gebruik de desinfecterende zeep die op het center aanwezig is;
 • Het eenrichtingsverkeer op het golfcenter: volg de pijlen en loop buiten om als je op de driving range hebt geoefend (van teehouse naar terras naar uitgang en entree via ingang driving range);
 • Je hoeft niet te reserveren voor de driving range. Elke afslagplaats heeft een mandje. Bij de entree staan maximaal 9 mandjes. Elk mandje dat daar beschikbaar is staat gelijk aan 1 vrije afslagplaats. Dus als er geen mandjes staan, zijn er geen afslagplaatsen beschikbaar en dien je te wachten tot een vertrekkende golfer er een mandje neerzet, loop dan dus naar de driving range. Er geldt één looprichting in het Golfcentrum. Als je de 9 holes baan wil lopen of op de driving range wil slaan, dien je door de (eerste) deur die toegang geeft tot de driving range (cq het golfcentrum) binnen te komen. Vandaar loop je door naar de baan of de driving range;
 • Als je gaat slaan op de driving range, zorg dat je dan het mandje vult met ballen voordat je naar de vrije afslagplaats gaat;
 • Mocht je nieuwe ballen uit de ballenmachine willen halen, loop dan via de deur halverwege de driving range naar buiten en dan weer via de eerste deur naar binnen of als je voorbij die deur een afslagplaats hebt, loop dan voorbij aan de laatste afslagplaats en achterlangs aan die laatste afslagplaats weer terug naar de (eerste) deur waar je toegang tot het Golfcentrum krijgt. Alleen zo houden we 1 looprichting in stand!
 • De vlaggen in de holes mogen niet worden aangeraakt, laat staan uitgenomen;
 • Er wordt niet geharkt in de bunkers, er geldt een local rule voor als de bal in de bunker landt;
 • Het teehouse is alleen open voor personeel en voor gasten om koffie, thee of fris te halen. Echter het halen van deze consumpties dient door 1 persoon per keer te geschieden;
 • Houdt altijd de 1,5m onderlinge afstand aan.

Alleen als we met z’n allen deze regels blijven volgen dan maken we goede kans om gezond te kunnen blijven golfen.

Hartelijke groet en blijf gezond,

Bart, Jeroen, Ron en Erik