Nieuwe geldende coronaregels

Beste Leden,

Afgelopen maandagavond was Golfvereniging Uithoorn eveneens uitgenodigd om, samen met de voorzitters van andere sportverenigingen uit Uithoorn en de Kwakel, op het gemeentehuis de persconferentie van Premier Rutte te bekijken.
Hierbij waren ook de verschillende medewerkers van de gemeente aanwezig waaronder Dhr. Jan Hazen, de wethouder van sport.
Na de persconferentie vond er een discussie plaats tussen de vertegenwoordigers van de verenigingen en de medewerkers van de gemeente. Een lastig discussie punt was de horeca voorziening in sport kantines.
Omdat wij bij ons niet kunnen spreken van een kantine, dachten we dat het gebruiken van een kopje koffie/thee buiten het T-house nog steeds tot de mogelijkheden behoorden.
Daar het bestuur en de eigenaren van het Golfcenter hierover van mening verschilden hebben we besloten om vanmorgen, donderdag 01 oktober, contact op te nemen met Dhr. Jan Hazen.
Uit dit gesprek werd het volgende duidelijk: er worden geen consumpties meer geschonken door het Golfcenter. Het T-house mag, met inachtneming van de 1 1/2 meter regel, enkel gebruikt worden voor wedstrijdvoorbereidingen en/of aan de golfsport gerelateerde zaken. Dit kunnen b.v. het afnemen van examens, vergaderingen van het bestuur of prijsuitreikingen/nabesprekingen aan het eind van een wedstrijd zijn. Er worden in al deze gevallen geen consumpties geschonken.
We begrijpen dat dit voor velen van jullie een lastige beslissing is, mede omdat we denken dat we naast de golfsport ook proberen een sociale functie te vervullen, maar we dienen ons de komende tijd toch echt aan deze regels te houden.
Hopend dat deze informatie jullie in een goede gezondheid bereikt en met sportieve groet,

Bestuur Golfvereniging Uithoorn.