Nieuwe Wedstrijdcommissaris

Vanaf 1 Juni 2022 heeft John Lugten zijn functie als Wedstrijdcommissaris neergelegd en deze overgedragen aan Erwin Huisman. Verschillende leden hebben Erwin al ontmoet tijdens de donderdagavond- en/of weekend- wedstrijden waar hij al regelmatig aanwezig was. We willen, als bestuur, John hartelijk bedanken voor zijn inzet tijdens de start-up periode van onze vereniging. Uiteraard wensen we Erwin van harte welkom en hopen dat hij zich snel zal thuis voelen bij Golfvereniging Uithoorn.

Ron Pieters

Voorzitter Golfvereniging Uithoorn