Receptie Lustrum viering

Afgelopen zaterdagmiddag werd na de beëindiging van de vossenjacht en aansluitend de prijsuitreiking, van de gespeelde wedstrijden, aangevangen met de receptie ter ere van onze eerste lustrum viering. Na eerst een korte terugblik van hoe het allemaal was begonnen werd een vlucht naar voren gemaakt.

Een club die 5 ½ jaar geleden nog uit amper 30 fanatieke golfvers bestond moest in korte tijd groeien naar 100 leden. Deze eisen stelde de NGF om een volwaardige golfvereniging te kunnen worden en de baan ook een handicap status te kunnen geven. Omdat allemaal georganiseerd te krijgen hebben vele vrijwilligers hier de schouders onder gezet en als we dan nu kijken naar bijvoorbeeld het aantal leden dan heeft onze vereniging een mooie groei doorgemaakt wat heeft geleid tot op dit moment meer dan 300 leden. Ook de baan is gegroeid van een simpele driving range naar een gecertificeerde NGF baan. Een mooie maar gelijk ook een moeilijke baan, waar vele leden het nog steeds een uitdaging vinden om hun handicap te lopen.

Over de blik naar voren werd verteld dat er op het bestuurlijk gebied enkele aanpassingen gaan plaatsvinden waaronder een statuten wijzigingsvoorstel dat, met dank aan Mr Joyce Overdijk, in de maak is. Dit om enerzijds enkele wettelijke wijzigingen te verwerken maar ook om een aanpassing in bijvoorbeeld het artikel leden in te voegen. Bij dit onderwerp werd de oud voorzitter Ron Pieters naar voren gevraagd. Ron heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de vereniging en de certificering van de baan, vele uren heeft hij in diverse dubbelrollen binnen het bestuur gestoken. Om hem als scheidend voorzitter hiervoor te kunnen bedanken moesten dus de statuten worden aangepast. In de huidige statuten ontbreken de ereleden en de leden van verdiensten.

Omdat statuten alleen gewijzigd kunnen worden tijdens een algemene leden vergadering en omdat het de verwachting is dat deze wijziging niet op verzet zal stuiten heeft het bestuur gemeend om Ron Pieters voor te dragen als erelid van onze vereniging. Tijdens de ALV van 30 januari 2024 zal deze voordracht formeel aan de vergadering worden gedaan.

Comments are closed.