Best Ball

Best ball, ook wel bekend als Fourball in sommige regio’s, is een populaire spelvorm in golf die vaak wordt gespeeld als een teamwedstrijd. Deze spelvorm voegt een element van teamwork toe aan het individuele karakter van golf, waarbij spelers samenwerken om het beste resultaat voor hun team te behalen. Best ball is geliefd vanwege de competitieve en sociale aspecten, en het biedt spelers van verschillende niveaus de mogelijkheid om samen te spelen en te genieten van het spel.


Hoe werkt Best Ball?

Bij Best ball speelt een team van twee of meer spelers tegen een ander team, waarbij elk individu zijn eigen bal slaat en elke slag telt voor zijn score. Het bijzondere aan Best ball is dat na elke hole alleen de beste score van het team op die hole wordt genoteerd. Dit betekent dat als een speler bijvoorbeeld een goede hole speelt en de andere speler een slechte hole, alleen de goede score wordt geteld. Het doel is om het totale aantal slagen voor het team zo laag mogelijk te houden.


Spelverloop

  • Elke speler van het team slaat zijn eigen bal vanaf de tee.
  • De spelers kiezen vervolgens welke bal ze als de beste beschouwen, op basis van locatie en resultaat van de slag.
  • Vanaf de locatie van de gekozen bal slaan de spelers om de beurt hun volgende slagen totdat beide spelers de bal in de hole hebben geslagen.
  • Alleen de laagste score van het team op die hole wordt genoteerd.

Strategie

Strategie speelt een belangrijke rol in Best ball. Spelers moeten goed nadenken over welke bal ze als team willen spelen om de beste score te behalen. Dit kan betekenen dat een speler met een mindere afslag zijn bal niet verder speelt als de andere speler een perfecte afslag heeft. Daarnaast moeten spelers overwegen wie als eerste slaat, zodat de tweede speler de kans krijgt om agressiever te spelen of juist veilig te spelen, afhankelijk van de situatie.