Gamble game

Alvorens op een hole af te slaan, geeft de speler de netto score op die hij op die hole denkt te halen (het aantal te ontvangen slagen per hole is gelijk aan dat bij Stableford). De op te geven netto score op een hole mag niet hoger zijn dan de par + 1. Vergeet de speler, voor hij afslaat, zijn gok aan de marker door te geven, dan wordt uitgegaan van een nettoscore gelijk aan de par van die hole. De marker noteert deze gegokte netto score in de eerste lege kolom en de gemaakte bruto score wordt genoteerd in de tweede lege kolom. De puntenwaardering per hole is dan als volgt:

 • Heeft men netto meer slagen nodig dan vooraf is gegokt: -2 punten.
 • Heeft men evenveel of minder slagen nodig dan vooraf is gegokt, dan ontvangt men, op basis van de gegokte nettoscore, als volgt punten:
  -gegokte nettoscore 1 boven par: 1 punt
  -par: 3 punten
  -1 onder par: 6 punten
  -2 onder par: 10 punten
  -3 onder par: 15 punten

Bovendien ontvangt men voor elke slag onder de gegokte netto score 1 punt ex