Matchplay met z’n drieën (of vieren)

‘Matchplay met z’n drieën’ lijkt erg veel op Amerikaantje maar er is een verschil: Op elke hole krijgt iedere speler zoveel punten als het aantal spelers dat hij verslagen heeft. 

  • Als op een hole A beter is dan de gelijk eindigende B en C, dan krijgt A twee punten en B en C niets. Als op een hole A beter is dan B en deze weer beter is dan C, dan krijgt A twee punten en B één punt en C niets. 
  • Als op een hole A en B gelijk eindigen maar beter zijn dan C, dan krijgen A en B ieder een punt en C niets. 
  • Als op een hole A en B en C gelijk eindigen, dan krijgen A en B en C niets.

In feite leidt de regel “je krijgt zoveel punten als het aantal spelers dat je verslagen hebt” bij twee spelers tot dezelfde einduitslag als bij de echte matchplay. (Bij matchplay is de puntentelling identiek behalve dat de totale scores worden verlaagd, bij iedereen evenveel, zo danig dat de spelers met de laagste scores op nul uitkomen). 

Je kunt dit ook met z’n vieren doen. Je kunt handicapverrekening doen door bij het criterium “de een is beter dan de ander” rekening te houden met het aantal handicapscores dat ieder van de twee op deze hole zouden krijgen.