Goedkeuring statuten wijziging Golfvereniging

Op 3 juli zal in het Tee-house van het Golfcenter Uithoorn om 19:00 uur een Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Op deze avond zullen de gewijzigde statuten aan de leden van de golfvereniging worden voorgelegd. De uitnodigingen met de daarbij behorende stukken zijn 29 mei 2024 aan alle leden toegezonden.

De huidige statuten voldeden niet aan de eisen van de NGF en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het gaat om verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus van beroepsorganisaties tot gezelligheids- en sportverenigingen. Samen met notaris Marlies Akkermans zijn de benodigde WBTR eisen in de nieuwe statuten verweven en samen met de NGF zijn de vereiste aanpassingen in de statuten aangebracht.

Ook de VOF Golfcenter heeft met de wijzigingen in gestemd, zij vertegenwoordigen 50% van de stemgerechtigden en nu is het nog aan de overige leden om formeel hun goedkeuring te geven.

Comments are closed.